Foto

Realizacje

MUZEUM ŚLĄSKIE - OŚWIETENIE EKSPOZYCJI

KLIENT: MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH

INWESTOR: MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH

ZAKRES PRAC:

W kwietniu 2015 roku IB Systems podpisała bezpośrednia umowę z Muzeum Śląskim w Katowicach obejmującą swym zakresem wykonanie systemów oświetlenia ekspozycyjnego, monitoringu i prezentacji obrazów na potrzeby wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Realizacja prac trwała w okresie od kwietnia do czerwca 2015 roku.