Foto

Realizacje

​PROJEKT ELEKTROWNIA JAWORZNO III – BUDOWA BLOKU O MOCY 910MW

KLIENT: ELEKTROBUDOWA SA

INWESTOR: TAURON Wytwarzanie S.A.

ZAKRES PRAC:

Jednym z realizowanych przez IB Systems projektów dla Elektrowni Jaworzno jest umowa podpisana 30 listopada 2017 roku z Elektrobudową SA, na kompleksowe wykonanie instalacji słaboprądowych dla bloku o mocy 910MW na parametry nadkrytyczne przystosowanego do redukcji w przyszłości dwutlenku węgla. (Blok energetyczny to zespół nowych urządzeń, instalacji, budynków tworzących funkcjonalną całość.)

Zakres wykonanych przez naszą Spółkę prac obejmuje instalacje systemów:

dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO)

telewizji przemysłowej CCTV

kontroli dostępu

wykrywanie i sygnalizacja pożaru

sterowanie stałymi urządzeniami gaśniczymi

wykrywanie wodoru

Prace rozpoczęte w listopadzie 2017 roku, zostały zakończone w grudniu 2019 roku.

"Blok będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisje szkodliwych substancji. Jednostka o sprawności 45,9% netto budowana jest w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV, przyłączonej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. Po zakończeniu inwestycji, ze względu na ponad 10% wzrost sprawności w stosunku do bloków oddanych do eksploatacji w latach 70 i 80 ubiegłego wieku, do atmosfery trafi o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej, blok będzie dostosowany do budowy instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready)."

[żródło: https://www.nowejaworzno-grupatauron.pl/]