Foto

Realizacje

SELGROS GLIWICE

KLIENT: SELGROS Sp. z o.o.

INWESTOR: SELGROS Sp. z o.o.

ZAKRES PRAC:

W marcu 2012 roku IB Systems podpisała umowę z siecią handlową SELGROS Sp. z o.o., której przedmiotem realizacji były prace w zakresie instalacji teletechnicznych oraz komputerowych w nowo budowanym obiekcie sieci Selgros w Gliwicach.

Jest to trzecia hala Selgrosu zlokalizowana na Śląsku.

Pomimo krótkiego terminu realizacji (trzy miesiące) IB Systems wywiązało się ze zleconych prac w ustalonym terminie i zakończyło je końcem maja 2012 roku.