Foto

Realizacje

SPALARNIA KONIN

KLIENT: INTROL SA

INWESTOR: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

ZAKRES PRAC:

W okresie od marca do września 2015 roku wykonywaliśmy prace w ramach inwestycji, której przedmiotem było „Projektowanie i budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Koninie.

Inwestycja została zrealizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Spalarnia obsługiwać będzie 376 tys. mieszkańców z blisko 36 gmin subregionu konińskiego oraz samego Konina. Zakład został wyposażony w maszyny i urządzenia energetyczne, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie energii wytwarzanej podczas spalania. Instalacja odpowiada najwyższym standardom w
zakresie ochrony środowiska.

W ramach wskazanej Inwestycji Spółka IB Systems wykonała kompleksowo instalacje słaboprądowe tj.: okablowanie strukturalne i telefoniczne, kontrolę dostępu, system telewizji dozorowej CCTV IP oraz dostawę i montaż kamer termowizyjnych.

„Po trwającej od 16 października 2015 roku fazie ruchu próbnego, została przekazana do eksploatacji pierwsza nowoczesna spalarnia śmieci w Polsce. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie został uruchomiony jako pierwszy z sześciu będących obecnie w budowie tego typu obiektów. Inwestorem konińskiego zakładu jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Projekt o wartości 387,7 mln zł brutto wykonało konsorcjum Integral (Austria), Erbud i Introl. Inwestycja została dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej kwotą 164,5 mln zł netto. Pozostałą część inwestycji opłacono z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 137,9 mln zł oraz ze środków własnych inwestora w wysokości 12,8 mln zł.

Zakład będzie produkować 47 tys. MWh energii elektrycznej, odprowadzanej do sieci krajowej i 120 tys. GJ energii ciepłej, która trafi do sieci miejskiej. Wystarczy to do oświetlenia 50 tys. mieszkań i zaspokojenia 12 proc. rocznego zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Konina. Jak zapewnia inwestor, wskaźniki emisji gazów cieplarnianych przez spalarnię są o 40 proc. niższe, niż wymagają tego restrykcyjne normy Unii Europejskiej. Ich wartość jest na bieżąco wyświetlana na tablicy umieszczonej przed budynkiem”.