Foto

Realizacje

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL W MIĘDZYRZECZU - ROZBUDOWA LAN

KLIENT: QosNet Sp. z o.o.

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Szpital w Międzyrzeczu

ZAKRES PRAC:

Zgodnie z zawartą w listopadzie 2013 roku Umową z firmą QosNet Sp. z o.o., Spółka IB Systems wykonała w ramach projektu rozbudowę infrastruktury informatycznej i okablowania strukturalnego w celu poprawy jakości obsługi pacjentów, dostępności do e-usług medycznych oraz bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Szpitala w Międzyrzeczu.

Zlecone nam prace wykonaliśmy w okresie od listopada 2013 do końca lutego 2014 roku.