Foto

Realizacje

TEATR DRAMATYCZNY W WARSZAWIE

KLIENT: Eltri Sp. z o.o.

INWESTOR: Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy

ZAKRES PRAC:

W marcu 2018 roku podpisaliśmy z firmą Eltri Sp. z o.o. umowę na wykonanie prac instalacyjnych branży elektrycznej i teletechnicznej wraz z wykonaniem instalacji SSP i DSO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń Małej Sceny wraz z wymianą konstrukcji stropu” Teatru Dramatycznego w Warszawie.

Realizację prac wyznaczoną na okres od początku marca do końca czerwca 2018 roku ukończyliśmy w terminie.