Foto

Realizacje

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W POZNANIU

KLIENT: MAAT4 Sp. z o.o. / WARBUD S.A.

INWESTOR: Szpitale Wielkopolski sp. z o.o.

ZAKRES PRAC:

Firma IB Systems, na zlecenie WARBUD S.A. wykonała:

  • system sygnalizacji pożaru SSP
  • dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
  • instalację automatyki i BMS

dla budowy szpitala pediatrycznego "Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka" w Poznaniu.

Prace realizowane były w okresie 27.02.2020 - 31.12.2021

"Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (WCZD) to jeden z najnowocześniejszych i największych szpitali pediatrycznych w Polsce. To pierwszy, po kilku dekadach, publiczny obiekt szpitalny w Poznaniu wybudowany od zera. Po kilku latach pracy powstała jedna z najokazalszych lecznic dziecięcych w środkowej Europie. (...) Szpital pomyślany został w taki sposób, by miejsce w nim znaleźli nie tylko mali pacjenci, ale i ich opiekunowie. To obiekt z 354 łóżkami dla dzieci, dziewięcioma oddziałami i kilkunastoma poradniami specjalistycznymi. Obiekt został zaprojektowany z intencją podziału na dwie części: jedna z nich to oddziały łóżkowe, a na drugą składa się zespół oddziałów diagnostyczno-ratunkowo-zabiegowych. Oba te bloki połączone są w części centralnej wspólną przestrzenią komunikacyjną, z główną klatką schodową i czterema windami. Część tzw. „łóżkowa” została zaprojektowana na planie litery H, z wąskim traktem umożliwiającym doświetlenie pokoi po obu stronach ciągów komunikacyjnych. W drugiej części, która stanowi serce szpitala, zaplanowano - na parterze – SOR, diagnostykę obrazową i izbę przyjęć, z kolei na wyższej kondygnacji swoje miejsce znajdzie administracja lecznicy. Blok operacyjny to kompleks pięciu nowoczesnych i zautomatyzowanych sal, w których znajdują się monitory umożliwiające transmisję wykonywanych w nich operacji (m.in. w Centrum Dydaktycznym). Nie zabrakło również najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych: w szpitalu są poczta pneumatyczna czy apteka-robot, która automatycznie rozdzielać będzie leki dla pacjentów. Szpital to także laboratoria, kantyna, kuchnia i szkoła. Wszystkie pomieszczenia dla obsługi administracji WCZD znajdują się na najwyższym piętrze, która już 28 marca rozpoczęła tam pracę."
[źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiad...]