Foto

Realizacje

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

KLIENT: Mostostal Warszawa S.A.

INWESTOR: Politechnika Poznańska

ZAKRES PRAC:

Firma IB Systems, na zlecenie Mostostal Warszawa S.A. wykonała kompleksowe instalacje teletechniczne, sygnalizacji pożaru, BMS, AKPiA oraz system sterowania wraz z projektami wykonawczymi i dokumentacją powykonawczą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn, "Budynek niemal zero-energetyczny Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania (WAIWIZ) Politechniki Poznańskiej.

Zakres prac obejmował między innymi:

  • system sygnalizacji pożaru
  • system BMS, AKPiA oraz system sterowania
  • instalację okablowania strukturalnego
  • kanalizację teletechniczną
  • systemy audio-video

"Nowy budynek ma trzy kondygnacje nadziemne i wysokość 12 metrów. Jest też jedna kondygnacja podziemna z parkingiem. Charakterystycznym (i w sumie jedynym) elementem elewacji są pionowe rzędy okien „wyciągające” budynek w górę. Projektant Sławomir Rosolski zadbał o ekologiczne walory inwestycji. Budynek jest niemal zeroenergetyczny. Dzięki pompom ciepła energia pochodzi z ziemi, a dzięki ogniwom fotowoltaicznym – ze słońca.

- To będzie budynek wyprzedzający epokę - twierdził w 2016 roku Rosolski (...)"

[źródło: https://czasnapoznan.pl/politechnika-poznanska-wyd...]