Foto

Polityka Compliance

Polityka Compliance:

a) Kodeks Etyki Biznesu

b) Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing)

c) Procedura antykorupcyjna

d) Kodeks postępowania dla dostawcówKODEKSEtykiBiznesu PROCEDURAAnonimowegoZgAszaniaNieprawidOwoCi PROCEDURAAntykorupcyjna KODEKSPostPowaniaDostawcW