Foto

Zarząd

Sławomir Płaczkowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny odpowiedzialny za obszar realizacji, udziałowiec w IB Systems Sp. z o.o.

W latach 1995 – 2007 zatrudniony w firmie EMAX SA na stanowisku Dyrektora ds. Wdrożeń i Serwisu.

W okresie od czerwca do września 2007 pełnił funkcję Dyrektora Domeny Wdrożenia i Serwis w firmie Sygnity SA, a następnie od września 2007 do listopada 2010 roku stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Sygnity Technology.


vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Tomasz Filipiak - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych, udziałowiec w IB Systems Sp. z o.o.

W latach 1992 – 2007 zatrudniony w firmie EMAX SA kolejno na stanowiskach: Specjalisty ds. handlowych, Zastępcy Dyrektora ds. handlowych, Dyrektora Centrum Produktowego Systemów Zabezpieczeń.

W okresie od czerwca 2007 do marca 2008 pełnił funkcję Dyrektora Centrum Produktowego w firmie Sygnity SA, a następnie od marca 2008 do listopada 2010 roku stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Sygnity Technology.