Foto

POLITYKA JAKOŚCI

IB Systems Sp. z o.o. jest wiodącym dostawcą technologii i usług w zakresie projektowania, wdrażania oraz integracji systemów sygnalizacji pożaru w budynkach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych i komercyjnych.

IB Systems to zespół doświadczonych i zaangażowanych pracowników o wszechstronnych kompetencjach.
Dostarczenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo funkcjonowania obiektów jest dla nas priorytetem.

Zdając sobie sprawę z rosnących i zmieniających się wymagań Klientów, zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia procesu wdrażania i obsługi serwisowej systemów sygnalizacji pożaru, m.in. poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2015, wymaganiami specyfikacji VDS 2344 oraz Polityką Compliance.

Opinię solidnego kontrahenta oraz profesjonalne podejście do realizowanych zadań potwierdzamy przez:

  • Możliwie pełne rozpoznanie potrzeb naszych Klientów i przygotowanie optymalnych rozwiązań dedykowanych do ich potrzeb;
  • Zapewnienie rzetelnej, sprawnej i przyjaznej obsługi Klienta, prowadzącej do kształtowania korzystnej współpracy dla obu stron;
  • Zapewnienie krótkich terminów realizacji umów oraz najwyższej jakości wykonania prac;
  • Wdrażaniu najnowocześniejszych i najlepszych rozwiązań w zakresie systemów przeciwpożarowych;
  • Ciągłe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, które potwierdzane są odpowiednimi certyfikatami producentów.

W imieniu pracowników oraz własnym deklaruję realizację powyższych celów oraz ciągłe doskonalenie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z przywołaną powyżej normą, wymaganiami specyfikacji VDS 2344, Polityką Compliance oraz wymaganiami przepisów prawnych i innych, które zostały zdefiniowane przez Spółkę.


Poznań, dnia 30 września 2022 roku

Iso polityka jako ci 20220930