Foto

Realizacje

FABRYKA NR 2 NGK CERAMICS POLSKA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ – TUCZNAWIE

KLIENT: Kajima Poland Sp. z o.o.

INWESTOR: NGK Ceramics Polska

ZAKRES PRAC:

W dniu 25 lipca 2017 roku IB Systems Sp. z o.o. otrzymała kolejne zlecenie z firmy Kajima Poland Sp. z o.o. na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie prac koordynacyjno-projektowych koniecznych do realizacji zadania oraz bieżącą konserwację oraz utrzymanie instalacji elektrycznej zaplecza i placu budowy dla nowo budowanej fabryki nr 2 NGK Ceramics Polska w Dąbrowie Górniczej – Tucznawie.

Firma Kajima Poland Sp z o.o., jak w fazie pierwszej zrealizowanej w okresie od grudnia 2015 do grudnia 2016 roku, była projektantem i wykonawcą generalnym całej inwestycji.

„Zarówno w Gliwicach, jak i w Dąbrowie Górniczej, NGK Ceramics produkuje filtry cząstek stałych do silników diesla z węglika krzemu.

- W odpowiedzi na zainteresowanie społeczne, na coraz surowsze przepisy dotyczące emisji spalin, a także w odpowiedzi na sprawę emisji CO2 podjęliśmy nieporównywalne inwestycje w historii NGK Ceramics Sp. z o.o. Osiągnęliśmy też przy tym satysfakcję naszych klientów. Fabryka w Dąbrowie Górniczej zwiększy nasze moce produkcyjne - mówił podczas otwarcia Taku Oshima, prezes koncernu NGK Insulators, którego siedziba mieści się w japońskiej Nagoi.” [Dziennik Zachodni]

IB Systems Sp. z o.o. oraz INITEL Sp. z o.o. zostały, tak jak przy pierwszym etapie, powierzone prace z zakresu kompleksowego wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonania prac koordynacyjno-projektowych koniecznych do realizacji zadania oraz bieżącą konserwację oraz utrzymanie instalacji elektrycznej zaplecza i placu budowy, w tym wykonanie systemów teletechnicznych: SSP, DSO, KD, CCTV, LAN, Interkom, z wyłączeniem systemu BMS, wykonanie systemów instalacji elektrycznych: dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie SN, RGnn, rozdzielnic nn, UPSów, opraw oświetleniowych, opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, transformatorów, mostów szynowych i szynoprzewodów, tras kablowych, WLZtów, osprzętu elektroinstalacyjnego.

Prace rozpoczęte w lipcu 2017 roku zostały zakończone w sierpniu 2018 roku.