Foto

Realizacje

GMACH TECHNIKI CIEPLNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

KLIENT: MJB Sp. z o.o.

INWESTOR: Politechnika Warszawska

ZAKRES PRAC:

W październiku 2013 roku Spółka IB Systems podpisała umowę z Generalnym Wykonawcą – firmą MJB Sp. z o.o. na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i systemu wentylacji pożarowej wraz z instalacjami zasilającymi w Gmachu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Przedmiot umowy zrealizowany został w ramach zadania na dostosowanie budynków Wydziału MEiL PW, położonych przy ul. Nowowiejskiej 24 i Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie, w zakresie niezbędnym do spełnienia podstawowych wymagań przeciwpożarowych.

Prace wykonywane były przez IB Systems w okresie od października 2013 do stycznia 2014 roku.