Foto

Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W Poznaniu powstaje nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w której IB Systems realizuje prace z zakresu instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych.

Generalnym Wykonawcą tego projektu jest ERBUD SA, z którym IB Systems Sp. z o.o. podpisała dwa kontrakty na łączną kwotę ok. 24 000 000 złotych netto.

Budowa budynku o 12 kondygnacjach nadziemnych oraz 2 kondygnacjach podziemnych. Część nadziemna składa się z 2 kondygnacji wielofunkcyjnych, ogólnodostępnych oraz 10 kondygnacji biurowych. Budynek o wysokim standardzie wykończenia i wyposażenia. Elewacja zewnętrzna w większości będzie składała się ze szkła, co nada budynkowi nowoczesnego wyglądu. Przewidziane jest 168 miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz 24 miejsca postojowe naziemne. Powierzchnia całkowita budynku 33.624,00 m2.

Termin zakończenia prac przez IB Systems przewidziany jest na grudzień 2013 roku.

Budowa siedziby urz du marsza kowskiego i sejmiku wojew dztwa wielkopolskiego w poznaniu