Foto

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2008

Chcąc podnosić i udoskonalać proces świadczonych usług instalacji i obsługi serwisowej systemów sygnalizacji pożaru, Spółka IB Systems podjęła się wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Opinię solidnego kontrahenta oraz profesjonalne podejście do realizowanych zadań potwierdzamy poprzez:

  • możliwie pełne rozpoznanie potrzeb naszych Klientów i przygotowanie optymalnych rozwiązań dedykowanych do Ich potrzeb;
  • zapewnienie rzetelnej, sprawnej i przyjaznej obsługi Klienta, prowadzącej do kształtowania korzystnej współpracy dla obu stron;
  • zapewnienie krótkich terminów realizacji umów oraz najwyższej jakości wykonania prac;
  • wdrażaniu najnowocześniejszych i najlepszych rozwiązań w zakresie systemów przeciwpożarowych;
  • ciągłe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, które potwierdzane są odpowiednimi certyfikatami producentów.

W efekcie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego, który przeprowadzony został przez zewnętrzną, niezależną firmę certyfikującą GCS Quality, w dniu 15 listopada 2016 roku uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2008

Certyfikat iso