Foto

EC Siekierki - etap 3

Kolejną umową zawartą przez IB Systems Sp. z o.o. z PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie, jest umowa na wykonanie prac polegających na zabudowie (rozbudowa obecnego systemu) stałych urządzeń gaśniczych na ciągach nawęglania w oparciu o instalację wysokociśnieniowej mgły wodnej (System gaszenia), zabudowie (rozbudowa obecnego systemu) systemu wczesnej detekcji pożaru na ciągach nawęglania w oparciu o światłowodową, liniową czujkę ciepła DTS oraz detekcję gazów tlewnych Adicos (System detekcji), a także rozbudowie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym Demos (System nadzoru), umożliwiającego wizualizację i sterowanie systemem gaszenia i systemem detekcji w Elektrowni Siekierki.

Przedmiot umowy obejmuje rozbudowę systemów oraz dostawę wszystkich elementów systemów, wykonanie projektu, a także uruchomienia.

Zakończenie realizacji prac przewidziane jest na grudzień 2018 roku.