Foto

Elektrociepłownia Żerań i Elektrociepłownia Siekierki

W grudniu 2014 roku podpisaliśmy trzy umowy z firmą PGNiG TERMIKA SA na wykonanie prac w Elektrociepłowni Żerań oraz w Elektrociepłowni Siekierki.

Przedmiotem podpisanych umów jest rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, zabudowa systemu wczesnej detekcji pożaru dla układów nawęglania w obu Elektrociepłowniach, w oparciu o detekcję gazów tlewnych i światłowodową czujkę temperaturową oraz budowa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym wraz z dostosowaniem układu zasilania elektrycznego.

Zlecone prace w obu Elektrociepłowniach planujemy zakończyć w pierwszym kwartale 2016 roku.