Foto

Elektrownia Turów - system DTS

W dniu 6 czerwca 2014 roku IB Systems podpisała umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Przedmiotem umowy jest wykonanie światłowodowego, liniowego układu pomiaru temperatury wzdłuż przenośników taśmowych nawęglania. Jest to kolejna już specjalistyczna realizacja związana z zabezpieczeniem i monitorowaniem ciągów nawęglania w obiektach branży energetycznej. Inwestycja zrealizowana zostanie w oparciu o światłowodowe czujki temperatury.

Zakres naszych prac obejmuje wykonanie projektów technicznych, dostawy technologii, montażu instalacji, uruchomienia i oprogramowania.

Planowany termin zakończenia prac to początek przyszłego roku.