Foto

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

2 lipca 2013r. IB Systems podpisała umowę z Instytutem Pamięci Narodowej na modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Wołoskiej 7 w Warszawie. IB Systems w tym projekcie występuje w roli Generalnego Wykonawcy.

Nowa siedziba Centrali Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Wołoskiej ma powierzchnię ponad 6800m2 i usytuowana jest w siedmiopiętrowym budynku niedaleko Galerii Mokotów, w kompleksie budynków należących do Mokotów Business Park.

Zakres naszych prac obejmuje: prace budowlane, instalacje sanitarne, montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz przeniesienie urządzeń serwerowni. Instytut przeprowadzi się do nowej siedziby jesienią po zakończeniu naszego zakresu robót.