Foto

NGK Ceramics Polska w Dąbrowie Górniczej - Tucznawie

W dniu 1 grudnia 2015 roku IB Systems Sp. z o.o. wraz z firmą INITEL Sp. z o.o. (Konsorcjum) otrzymaliśmy zlecenie z firmy Kajima Poland Sp. z o.o. na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie prac koordynacyjno-projektowych koniecznych do realizacji zadania oraz bieżącą konserwację oraz utrzymanie instalacji elektrycznej zaplecza i placu budowy dla nowo budowanej fabryki NGK Ceramics Polska w Dąbrowie Górniczej – Tucznawie.

Firma Kajima Polnad Sp z o.o. jest projektantem i wykonawcą generalnym całej inwestycji.

Nowa fabryka zostanie wybudowana zostanie na działce o powierzchni 14,7 ha, znajdującej się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej w Tucznawie (woj. śląskie, miasto Dąbrowa Górnicza), ok. 50 km na wschód od obecnego zakładu NGK w Gliwicach. Planowane nakłady inwestycyjne wyniosą minimum 76 milionów Euro. Spółka będzie wytwarzać nowoczesne filtry cząstek stałych zrobionych z węglika krzemu w eksperymentalnej technologii produkcji.

Termin rozpoczęcia prac 1 grudzień 2015r., a planowany termin zakończenia realizacji to 30 czerwiec 2016r.

Ngk wizualizacja1