Foto

NGK Ceramics Polska w Dąbrowie Górniczej – Tucznawie – FAZA 2

W dniu 25 lipca 2017 roku IB Systems Sp. z o.o. otrzymała kolejne zlecenie z firmy Kajima Poland Sp. z o.o. na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie prac koordynacyjno-projektowych koniecznych do realizacji zadania oraz bieżącą konserwację oraz utrzymanie instalacji elektrycznej zaplecza i placu budowy dla nowo budowanej fabryki nr 2 NGK Ceramics Polska w Dąbrowie Górniczej – Tucznawie.

Firma Kajima Poland Sp z o.o., jak w fazie pierwszej zrealizowanej w okresie od grudnia 2015 do grudnia 2016 roku, jest projektantem i wykonawcą generalnym całej inwestycji.

Termin rozpoczęcia prac to 25 lipiec 2017 roku, a planowany termin zakończenia realizacji to 30 kwiecień 2018 roku.