Foto

„Niewidzialne pożary i mgła, czyli co chroni nasze zakłady” – PGNiG Termika SA

Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie EC Żerań i EC Siekierki było w ostatnich latach celem Spółki PGNiG Termika SA. W tym celu na terenie obu elektrociepłowni zamontowano „kompleksowe systemy monitorujące umożliwiające szybką i prawidłową ocenę zagrożeń pożarowych oraz instalacje do gaszenia pożaru, w razie ich wystąpienia”.

Spółka IB Systems miała swój udział w powyższych pracach, gdyż w latach 2014-2016 podpisaliśmy z firmą PGNiG TERMIKA SA kilka umów na wykonanie prac w Elektrociepłowni Żerań oraz w Elektrociepłowni Siekierki.

Przedmiotem podpisanych umów jest budowa stałej instalacji gaśniczej w ciągach nawęglania w oparciu o zjawisko wysokociśnieniowej mgły wodnej w EC Siekierki, modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej i zabudowa systemu wczesnej detekcji pożaru dla układów nawęglania w obu Elektrociepłowniach w oparciu o detekcję gazów tlewnych i światłowodową czujkę temperaturową oraz budowa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, systemu CCTV wraz z dostosowaniem układu zasilania elektrycznego w obu Elektrociepłowniach. Zlecone prace w obu zakładach mają być ukończone w 2018 roku.

Proces realizacji, a także zastosowane w elektrociepłowniach rozwiązania zostały opisane w jednym z ostatnich materiałów informacyjnych PGNiG Termika SA. Zachęcamy do lektury.

Źródło: Magazyn pracowników PGNIG TERMIKA SA – nr 4 (54) kwiecień 2017. Materiał został zamieszczony za zgoda PGNIG TERMIKA SA

20170703121518545 0001