Foto

Początek 2014 roku - kolejne umowy

ELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃ

Przedmiotem podpisanej umowy jest wykonanie przez IB Systems modernizacji systemu ostrzegania przed pożarem w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Nasza firma zrealizuje prace zgodnie z formułą „pod klucz”, co oznacza wykonanie kompleksowych prac, obejmujących swym zakresem prace koncepcyjne, projektowe, dostawy urządzeń, montaż oraz wdrożenie.

Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na grudzień 2015r.

ELEKTROWNIA JAWORZNO III – usługa konserwacyjna

Nowa umowa z jednym, z dwóch największych wytwórców energii elektrycznej w Polsce - Spółką TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. W jej zakres wchodzą kwartalne przeglądy instalacji sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania i wentylacji oraz instalacji gaśniczych w Elektrowni Jaworzno III.

Umowa obowiązuje nas przez najbliższy rok.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Spółka IB Systems podpisała następną umowę z Politechniką Warszawską, w trybie przetargu nieograniczonego. Jest to już kolejny projekt realizowany przez naszą firmę dla Politechniki Warszawskiej. Obecna umowa została zawarta na wykonanie robót remontowych przystosowujących budynek do aktualnych przepisów przeciw pożarowych w Domu Studenckim Babilon w Warszawie wraz z rozbudową o Dźwiękowy System Ostrzegawczy.

Termin wykonania powierzonych prac planuje się na okres od lutego do końca marca 2014 roku