Foto

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI IB Systems Sp. z o.o. w Poznaniu


Zasadą Spółki IB Systems Sp. z o.o. (dalej IB Systems) jest przestrzeganie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. IB Systems szanuje prawo swoich pracowników, współpracowników, klientów, dostawców do prywatności.

IB Systems dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność tych osób przez osoby trzecie. IB Systems deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Uprawnionych oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. (...)


Pełna treść Polityki Prywatności dostępna w poniżej załączonym pliku.

IBSystemsPolitykaPrywatnosci