Foto

POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

24 lutego 2014 roku IB Systems podpisała umowę z Generalnym Wykonawcą firmą Eiffage Polska Budownictwo SA na wykonanie instalacji teletechnicznych i elektrycznych w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” dla budynków A i B w ramach kompleksu Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II.

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) będzie stanowiło bazę dla rozwoju badań i wdrożeń w zakresie e-infrastruktury, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i ich zastosowań. Kompleks obiektów CBPIO stanie się główną siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS).

Nowe Centrum zlokalizowane jest w Poznaniu, przy ulicy Jana Pawła II, w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu Politechniki Poznańskiej. Projekt CBPIO obejmuje budowę centrum danych (tzw. budynek sal technologicznych) oraz powiązanego z nim obiektu laboratoryjno-biurowego.

Planowany termin zakończenia naszych prac to luty 2015 rok.

Pcss 11 Pcss 2