Foto

SELGROS GLIWICE

W marcu br. IB Systems podpisała umowę z siecią handlową SELGROS Sp. z o.o. Przedmiotem realizacji są prace w zakresie instalacji teletechnicznych oraz komputerowych w nowo budowanym obiekcie sieci Selgros w Gliwicach. Jest to trzecia hala Selgrosu zlokalizowana na Śląsku. 5 czerwca miało miejsce oficjalne otwarcie.

Pomimo krótkiego terminu realizacji IB Systems wywiązało się ze zleconych prac w ustalonym terminie.

Nowa hala gliwice1