Foto

SELGROS W WARSZAWIE PRZY UL. MARSA

2 listopada otrzymaliśmy zlecenie z firmy Transgourmet Polska Sp. z o.o. (dawna nazwa to Selgros Sp. z o.o.) na wykonanie instalacji teletechnicznych oraz elektrycznych dla nowo budowanego obiektu Selgros w Warszawie przy ul. Marsa. Zakres zleconych nam prac obejmuje słabe prądy, tj. SSP, SSWiN, CCTV, DSO, LAN, instalację komputerową i telefoniczną, systemy przywoławcze oraz kompletne wykonanie instalacji elektrycznych.

Planowany termin rozpoczęcia prac na budowie to 16 stycznia 2016r., a planowany termin zakończenia realizacji to 16 kwietnia 2016r.

Jest to już czwarte zlecenie, które otrzymaliśmy z sieci Selgros Cash&Carry.

Selgros logo