Foto

Teatr Wielki w Warszawie

W lipcu 2018 roku IB Systems Sp. z o.o. otrzymała zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej podczas zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni dziedzińca wewnętrznego wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej oraz wzmocnieniem konstrukcji stropu pod dziedzińcem w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej".

Wykonanie zleconych Spółce prac określone zostało na okres między lipcem a październikiem 2018 roku.