Foto

Aktualności

Muzeum Śląskie w Katowicach

IB Systems w konsorcjum ze spółką Introl SA zrealizuje dla Budimex SA, jako Generalnego Wykonawcy, prace związane z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano – montażowych, polegających ...

Galeria MM w Poznaniu

IB SYSTEMS rozpoczęła realizację prac na budowie najnowszej Galerii Handlowej w Poznaniu, zlokalizowanej w samym centrum miasta, u zbiegu ulic Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego. Zakres zleconych nam robót obejmuje kompleksowe wykonanie instalacji...

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA SZCZECIN

IB Systems rozpoczęła prace na budowie Hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie. Jest to obiekt z przeznaczeniem na organizację masowych imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.W swoim zakresie mamy do wykonania...

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W POZNANIU

IB SYSTEMS podpisała dwie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych dla projektu: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii - jednej z kluczowych inwestycji w Poznaniu. Umowy zostały zawarte z Generalnym Wykonawcą – Budimex SA na łączn...

CENTRUM DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII W SZCZECINIE

Przetarg na Generalnego Wykonawcę Centrum Dydaktyczno-Badawczego przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie wygrała firma ERBUD SA, z którą IB Systems podpisała umowę na realizację instalacji elektrycznych. Budynek Centr...

ALEJA KWIATOWA W SZCZECINIE

Kolejny podpisany kontrakt IB Systems to umowa z Generalnym Wykonawcą – ERBUD SA na wykonanie instalacji elektrycznych dla realizowanego projektu: Zagospodarowanie terenu Alei Kwiatowej w Szczecinie. Planowany termin zakończenia inwestycji to ...

IB Systems certyfikowany Partner Delta Controls

W ubiegłym tygodniu odbyło się Europejskie Spotkanie Partnerów Delta Controls w Berlinie, na którym zostaliśmy przyjęci do grona certyfikowanych Partnerów.

Koncesja MSWiA

IB Systems posiada koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

ATM Studio w Warszawie

IB Systems podpisała kontrakt na wykonanie instalacji teletechnicznych w obiekcie Centrum Produkcyjno – Filmowe ATM Studio w Warszawie. ATM Studio to kompleksowy ośrodek produkcji filmowo-telewizyjnej w Warszawie, który powstaje w dzielnicy Waw...

IB SYSTEMS nowym członkiem PISA

Uchwałą Zarządu Polskiej Izby Systemów Alarmowych, IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nabyła prawa członkowskie PISA. IB SYSTEMS to nowe przedsięwzięcie INTROL SA, wiodącego dostawcy usług i technologii w zakresie systemów pomiarowych i...