Foto

Aktualności

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W POZNANIU

IB SYSTEMS podpisała dwie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych dla projektu: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii - jednej z kluczowych inwestycji w Poznaniu. Umowy zostały zawarte z Generalnym Wykonawcą – Budimex SA na łączn...

CENTRUM DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII W SZCZECINIE

Przetarg na Generalnego Wykonawcę Centrum Dydaktyczno-Badawczego przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie wygrała firma ERBUD SA, z którą IB Systems podpisała umowę na realizację instalacji elektrycznych. Budynek Centr...

ALEJA KWIATOWA W SZCZECINIE

Kolejny podpisany kontrakt IB Systems to umowa z Generalnym Wykonawcą – ERBUD SA na wykonanie instalacji elektrycznych dla realizowanego projektu: Zagospodarowanie terenu Alei Kwiatowej w Szczecinie. Planowany termin zakończenia inwestycji to ...

IB Systems certyfikowany Partner Delta Controls

W ubiegłym tygodniu odbyło się Europejskie Spotkanie Partnerów Delta Controls w Berlinie, na którym zostaliśmy przyjęci do grona certyfikowanych Partnerów.

Koncesja MSWiA

IB Systems posiada koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

ATM Studio w Warszawie

IB Systems podpisała kontrakt na wykonanie instalacji teletechnicznych w obiekcie Centrum Produkcyjno – Filmowe ATM Studio w Warszawie. ATM Studio to kompleksowy ośrodek produkcji filmowo-telewizyjnej w Warszawie, który powstaje w dzielnicy Waw...

IB SYSTEMS nowym członkiem PISA

Uchwałą Zarządu Polskiej Izby Systemów Alarmowych, IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nabyła prawa członkowskie PISA. IB SYSTEMS to nowe przedsięwzięcie INTROL SA, wiodącego dostawcy usług i technologii w zakresie systemów pomiarowych i...

Wyróżnienie specjalne przyznane przez Honeywell Life Safety Austria

W dniach 19 - 21 maja 2011 odbyło się coroczne Spotkanie Partnerów Przedstawicielstwa Honeywell Life Safety Austria. Jak co roku wręczone zostały dyplomy dla Najlepszych. Firma Honeywell przyznała specjalne wyróżnienie dla Wiceprezesa Zarządu IB ...

Nowa siedziba w Poznaniu i biuro w Warszawie

W marcu 2011 siedziba spółki została przeniesiona do Poznania i znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego 290. Uruchomiliśmy również biuro w Warszawie, na ulicy Bokserskiej 11.