Foto

Oferta

IB Systems prowadzi działalność w zakresie projektowania, wdrażania, integracji oraz utrzymania systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki budynkowej, a także instalacji elektrycznych.

Oferta IB Systems obejmuje również kompleksowe instalacje dla komputerowych centrów danych (Data Center).

Proponujemy indywidualne rozwiązania zoptymalizowane pod kątem konkretnych potrzeb i wymogów ze szczególnym uwzględnieniem niezawodności i pewności działania jakie muszą spełniać tego typu obiekty.

  • system zabezpieczeń
  • sieci strukturalne
  • klimatyzacja precyzyjna
  • układy zasilania rezerwowego