Foto

Oferta

IB Systems prowadzi działalność w zakresie projektowania, wdrażania, integracji oraz utrzymania systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki budynkowej, a także instalacji elektrycznych.

System wentylacji i oddymiania pozwala na zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych poprzez uregulowane odprowadzenie z obiektu dymu i wysokiej temperatury. W przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego zarządzanie systemem oddymiania przejmowane jest przez system sygnalizacji pożaru.