Foto

Oferta

IB Systems prowadzi działalność w zakresie projektowania, wdrażania, integracji oraz utrzymania systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki budynkowej, a także instalacji elektrycznych.

System Wczesnej Detekcji Dymu wykorzystywany jest do ochrony miejsc i mienia wymagających podwyższonych standardów zabezpieczenia przeciwpożarowego (np. centra przetwarzania danych, centrale telefoniczne, archiwa itp.) oraz w obiektach, w których tradycyjne systemy przeciwpożarowe nie zdają egzaminu (np. chłodnie, atria, magazyny wysokiego składowania, obiekty zabytkowe). Praca systemu polega na zasysaniu i analizie powietrza z pomieszczenia i w przypadku wykrycia pierwszych oznak zagrożenia pożarowego natychmiastowym wysyłaniu do centrali sterującej sygnału alarmowego. Dzięki temu pożar zostaje wykryty zanim zaistnieje konieczność aktywowania systemów gaszenia.