Foto

Oferta

IB Systems prowadzi działalność w zakresie projektowania, wdrażania, integracji oraz utrzymania systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki budynkowej, a także instalacji elektrycznych.

Obowiązująca w Polsce od kilku lat ustawa, nałożyła na właścicieli obiektów użyteczności publicznej obowiązek instalacji dźwiękowych systemów ostrzegania. DSO może łączyć funkcje systemu bezpieczeństwa z nagłośnieniem obiektu, wykorzystywanym do odtwarzania muzyki i treści reklamowych (np. w centrach handlowych).

W przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego zarządzanie systemem DSO przejmowane jest przez system sygnalizacji pożaru, który generuje polecenie rozpoczęcia nadawania przez DSO komunikatów o niebezpieczeństwie, ewakuacji i działaniach ratunkowych.