Foto

Oferta

IB Systems prowadzi działalność w zakresie projektowania, wdrażania, integracji oraz utrzymania systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki budynkowej, a także instalacji elektrycznych.
Systemy gaszenia gazem mają zastosowanie we wszelkich obiektach, w których użycie wody jako medium gaszenia mogłoby spowodować nieodwracalne straty (centra przetwarzania danych, archiwa, zbiory muzealne). W systemach stosuje się różne mieszanki gazów, w zależności od rodzaju zabezpieczanego obiektu. Stosowane w systemach gaszenia gazy nie stwarzają zagrożenia dla ludzi i są po użyciu usuwane poprzez system wentylacyjny.