Foto

Oferta

IB Systems prowadzi działalność w zakresie projektowania, wdrażania, integracji oraz utrzymania systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki budynkowej, a także instalacji elektrycznych.

System sygnalizacji słamania i napadu zabezpiecza obiekt oraz jego otoczenie przed nieuprawnioną ingerencją z zewnątrz. Dzięki możliwości wydzielania podobszarów w zabezpieczanym obiekcie i ich niezależnego uzbrajania i rozbrajania, system umożliwia elastyczne zarządzanie dostępem do poszczególnych stref obiektu.System zbudowany jest z centrali sterującej, a także szerokiej gamy urządzeń peryferyjnych, w tym różnorodnych sensorów, barier, szyfratorów.Stosowane technologie umożliwiają zabezpieczenie obiektów o dowolnej wielkości, a także monitorowanie sieci obiektów, dzięki zastosowaniu nadrzędnych systemów monitoringu. Projektując SSWiN konfiguracja systemu dobierana jest adekwatnie do wymogów wynikających z rodzaju obiektu.