Foto

Oferta

IB Systems prowadzi działalność w zakresie projektowania, wdrażania, integracji oraz utrzymania systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki budynkowej, a także instalacji elektrycznych.

System Sygnalizacji Pożaru służy do wczesnego wykrywania i lokalizacji źródła zagrożenia pożarowego. Szeroka paleta oferowanych produktów pozwala na dostosowanie konfiguracji systemu do potrzeb konkretnego obiektu. W systemach wykorzystywane są centrale mikroprocesorowe odporne na zakłócenia elektromagnetyczne oraz czujki od najprostszych optycznych poprzez temperaturowe po najbardziej zaawansowane czujki multisensorowe.

Istotną zaletą systemu jest pętlowa struktura instalacji. Polega ona na takim połączeniu poszczególnych czujek z centralą, że ewentualna przerwa na pętli dozorowej nie ogranicza funkcjonalności elementów pracujących na pętli. System Sygnalizacji Pożaru jest systemem nadrzędnym, który w przypadku zagrożenia pożarowego przejmuje kontrolę na innymi systemami budynkowymi jak: windy, wentylacja, kontrola dostępu, wyjścia ewakuacyjne, oświetlenie, DSO.

Wszystkie oferowane przez naszą firmę systemy są certyfikowane i zgodne z obowiązującymi w Polsce normami.