Foto

Oferta

IB Systems prowadzi działalność w zakresie projektowania, wdrażania, integracji oraz utrzymania systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki budynkowej, a także instalacji elektrycznych.

Systemy zarządzania budynkiem (BMS - Building Management Systems) to systemy nadzoru i sterowania, integrujące różne podsystemy (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz innych instalacji technicznych), urządzenia i sterowniki automatyki, w celu optymalizacji ich pracy.

Sterowanie automatyką budynku polega na zbieraniu i analizie danych z poszczególnych podsystemów pod kątem zależności pomiędzy nimi i doborze ich optymalnych ustawień. Zastosowanie BMS przynosi wymierne korzyści: przede wszystkim prowadzi do obniżenia kosztów eksploatacji poprzez optymalizację zużycia mediów (prąd, gaz, woda), zwiększa komfort i standard obiektu, podnosi poziom bezpieczeństwa, ułatwia rozliczenia najemców. IB Systems projektuje i uruchamia różnorodne układy oparte o inteligentne sterowniki automatyki, a także wdraża aplikacje zarządzające.

BMS integruje i nadzoruje pracę wszystkich urządzeń technicznych oraz instalacji do jednego systemu sterowania i nadzoru, dając możliwość nadzorowania i sterowania wieloma funkcjami obiektu z systemu nadrzędnego. System BMS składa się z wielu różnorodnych sterowników i czujników rozproszonych w przestrzeni i połączonych poprzez sieci teleinformatyczne, monitorujące dane z całego obiektu. Zadaniem systemu automatyki budynkowej jest zbieranie, przetwarzania oraz wizualizacja informacji z systemów budynkowych, jak również wymiana danych pomiędzy wszystkimi zainstalowanymi podsystemami (sterownikami).

Dzięki zastosowaniu systemu BMS istnieje możliwość wpływania na komfort pracy, bezpieczeństwo, zachowanie personelu i służb obsługi oraz na zmianę stanu urządzeń technicznych, co zapewnia wysoki poziom użytkowania i warunków pracy, jak również administrowania danym obiektem.

Instalowane przez firmę IB Systems systemy są łatwe do rozbudowy oraz umożliwiają zdalny dostęp do bazy danych.