Foto

Oferta

IB Systems prowadzi działalność w zakresie projektowania, wdrażania, integracji oraz utrzymania systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki budynkowej, a także instalacji elektrycznych.

IB Systems wykonuje instalacje elektryczne w zakresie niskich i średnich napięć w obiektach nowo budowanych i remontowanych.

Służymy doradztwem technicznym w wyborze rozwiązań, stosowanych materiałów i urządzeń. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dostawy i montażu urządzeń instalacji elektrycznych, uruchomienia instalacji oraz wykonania pomiarów elektrycznych.

Na wykonane prace oraz zamontowane urządzenia udzielamy gwarancji, a także świadczymy usługi konserwacji i serwisu pogwarancyjnego.

W skład oferty IB Systems wchodzą:

Instalacje elektryczne wewnętrzne:

 • systemy okablowania (koryta kablowe, okablowanie SN i nn)
 • dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego
 • dostawa i montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • dostawa i montaż gniazd zasilających i osprzętu elektrycznego
 • dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych nn oraz mostów szynowych i szynoprzewodów
 • dostawa i montaż stacji transformatorowych nn
 • wewnętrzne linie zasilające (WLZ)

Instalacje elektryczne zewnętrzne:

 • dostawa i montaż oświetlenia zewnętrznego
 • dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych SN
 • dostawa i montaż stacji transformatorowych SN
 • dostawa i montaż agregatów prądotwórczych i zasilaczy awaryjnych UPS
 • instalacje uziemiające, odgromowe, wyrównania potencjałów
 • wykonanie zewnętrznych linii zasilających

Pozostałe usługi:

 • próby, badania i pomiary pomontażowe
 • okresowy próby i pomiary eksploatacyjne
 • pomiary i lokalizacja uszkodzeń kabli SN i nn
 • testy i prace rozruchowe
 • modernizacja instalacji elektrycznych
 • serwis i konserwacja instalacji elektrycznych