Foto

Oferta

IB Systems prowadzi działalność w zakresie projektowania, wdrażania, integracji oraz utrzymania systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki budynkowej, a także instalacji elektrycznych.

System telewizji dozorowej służy do ciągłego monitorowania chronionych obiektów i ich otoczenia. Zapisy wideo z kamer umiejscowionych w najbardziej newralgicznych punktach dostępne są w trybie on-line, a także archiwizowane przez okres wymagany przez użytkownika. Dynamiczny rozwój technologii produkcji kamer oraz udoskonalanie formatu zapisu obrazu, powoduje ciągły wzrost jakości i znaczenia monitoringu wizyjnego. Zagrożenia współczesnego świata (wandalizm, chuligaństwo i terroryzm) oraz z drugiej strony rosnące wymagania społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa, powodują, że monitoring wizyjny staje się nieodzowny i nie ogranicza się wyłącznie do wybranych obiektów, ale obejmuje często całe obszary miejskie (osiedla, ulice, metro, lotniska, stadiony itd.).