Foto

Oferta

IB Systems prowadzi działalność w zakresie projektowania, wdrażania, integracji oraz utrzymania systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki budynkowej, a także instalacji elektrycznych.

Alternatywą dla tradycyjnych systemów dostępowych opartych o klucz mechaniczny jest elektroniczny system kontroli dostępu. Umożliwia on monitorowanie i zarządzanie ruchem osób i pojazdów na terenie obiektu, elastyczne nadawanie uprawnień zdefiniowanej grupie osób do dostępu do poszczególnych stref w obiekcie. System pozwala monitorować wejścia i wyjścia, a także próby wejść nieuprawnionych. Może być również wykorzystywany jako system rejestracji czasu pracy, system kontroli pojazdów w firmach logistycznych, a także jako system rozliczeń bezgotówkowych w obiektach typu aquaparki, hotele, szpitale itp.